Hogyan tanuljunk szavakat?

A szótanulás az idegen nyelv tanulásának egyik legfontosabb kérdése, hiszen nyelvtani hiányosságaink ellenére még meg tudjuk értetni magunkat, de ha nincs birtokunkban megfelelő mennyiségű és minőségű szó, kifejezés, akkor ez majdnem lehetetlen. A szótanulással kapcsolatban számtalan elmélet, gyakorlati módszer létezik, de nincs egy sem, amelyik az egyetlen, üdvözítő és kizárólagos lenne. Éppen ezért ezen írás keretében csak arra vállalkozhatunk, hogy bemutassuk a leggyakoribb módszereket, amelyek közül mindenki ki tudja választani a számára legmegfelelőbbet.

Tegyük láthatóvá a szavakat!

Ha csupán a szótárfüzetünkből tanuljuk a szavakat, a szavak adott sorrendje megkönnyíti a felidézést, vagyis: az egyik szó „hívja” a másikat. Ezért gyakran megtörténik, hogy ha egy helyzetben szükségünk van egy szóra, egyszerűen nem jut eszünkbe, képtelenek vagyunk felidézni a megszokott „környezet” nélkül. Ha szeretnénk, hogy az adott helyzetben nagy biztonsággal eszünkbe jussanak a szükséges szavak, nem elég a szótárfüzetünkből való „lineáris” tanulás. Olyan módszert kell választanunk, amely a hirtelen felidézést gyakoroltatja. Ilyen például a szókártya készítés. A szavakat kártyákra írjuk: egyik oldalára a magyar jelentést, a másik oldalára a célnyelvit és a kiejtést. Hasznos a témakör szempontjából összetartozó szavakat, kifejezéseket együtt tanulni. Az ember összegyűjtheti őket témákra lebontva. Szemben a tematikailag nem összetartozó szavak tanulásával, ennél a szótanulási módszernél nem baj, ha egyik szó hívja elő, azaz segít felidézni a másikat, mert ha téma szempontjából összetartoznak a szavak, várhatóan ugyanabban vagy hasonló szituációban lesz szükség rájuk.

Ne tanuljunk szavakat mechanikusan!

A legkevésbé hatékony, ha a szavakat önmagukban — mint egy verset — akarjuk „bevágni”. Hogy jobban rögzüljön elolvasás után,mondjuk ki hangosan, majd írjuk le. Ezzel egy csapásra a helyesírást is gyakoroljuk. Az értelmezés miatt alkossunk az új szavakkal mondatokat. Mindig ismételjük át a korábban tanult szavakat is. A „makacs” szavakat írjuk le és külön gyakoroljuk.Pihenten kezdjünk a tanuláshoz. A szótanulással célszerű kezdeni. Jó szótanulási gyakorlat a rejtvény, barkochba, szavak körülírása, szerepjátékok.

Mennyi szót kell még tanulni?

Na szépen vagyunk, kap a fejéhez a szegény nyelvtanuló, jaj ezt sem tudom még, meg azt sem. Mennyi szót kell még tanulni!? Nem akarok senkit elkeseríteni, de nem lehet elegendő mennyiségű szót tudni. Az még jobb, ha egyszerű kis mondatokba is helyezzük a szavakat, ugyanis a legfontosabb a szövegkörnyezet

A szótár kiválasztása és helyes használata feltétele az eredményes szótanulásnak. Csak olyan szótárt használjunk, amelyik mindig ad kifejezéseket (állandósult szókapcsolatok) és egy vagy több példamondatot a tárgynyelven. Pre-intermediate szinttől felfelé nélkülözhetetlen az egynyelvű English-English) értelmező szótár.

Szótanulásnak, szókincs bővítésének csak akkor van értelme, ha az adott szavakat szövegkörnyezettel együtt tanuljuk meg. Amikor a példamondat jól rögzül, a jelentésen túl a helyes használatot is megtanultuk. Anyanyelvi kifejezések szószerinti átültetése egy idegen nyelvbe többnyire kudarcra van ítélve. Ezért is célszerű minél több kifejezés megtanulása angolul vagyis a tárgynyelven. Ebben a beszélt nyelv nagy segítségünkre lehet - filmek, TV műsorok, rádióadások vagy az idegen nyelven kommunikálás külföldön.

A szótározást azonban nem szabad túlzásba vinni. A folyamatos olvasás sokszor jobban segíti a megértést, mint amikor a tanuló minden mondatnál megáll és szinte minden új szót kikeres a szótárból. Ilyenkor nagyon értékes percek vesznek el és a nyelvtanuló fokozatosan mondhatni vészesen eltávolodik a tanulni vágyott idegen nyelvtől.

Számítógép és szótanulás

A szótanulás sok ember számára nemszeretem feladat. A legjobb volna, ha a szavak csak úgy beleröppennének a fejünkbe. A számítógépes szókincsfejlesztő játékok nagyban megkönnyítik és elősegítik a szótanulást, számtalan ilyen játékot, programot vásárolhatunk, vagy találhatunk az interneten is.