Mi a csuda az az egynyelvű szótár?

Ezt talán legegyszerűbben a Magyar Értelmező Szótár egyik szócikkén lehetne elmagyarázni.

"Kutyaszorító: Szorongatott, nehéz, kiúttalan helyzet.

Kutyaszorítóba került. No, most aztán benne vagyunk a kutyaszorítóban!

A szó eredeti, népnyelvi jelentése: zsákutca, ha ugyanis a kergetett kutyát ide beszorítják, nincs útja, csak üldözői markába.

Tréfás, bizalmas hangulatú szó mai közkeletű, átvitt értelmében is."

A fenti példából már látható: az egynyelvű szótár a célnyelv szavainak felhasználásával magyarázza el más szavak jelentését. Mit jelent ez az idegennyelv-tanulás gyakorlatában?

Az ún. KER B1-es szinttől (Magyarországon: alapfokú nyelvvizsga szint) felfelé nélkülözhetetlen az egynyelvű értelmező szótár. A szótanulásnak, szókincs bővítésének nagyon jó eszköze, mert elősegíti azt, hogy az adott szavakat szövegkörnyezettel együtt tanuljuk meg. Amikor a példamondat jól rögzül, a jelentésen túl a helyes használatot is megtanultuk. Anyanyelvi kifejezések szószerinti átültetése egy idegen nyelvbe többnyire kudarcra van ítélve. Ezért is célszerű minél több kifejezés megtanulása a célnyelven.

A modern egynyelvű szótárak szóanyagát nem véletlenszerűen választják ki. Jó példa erre a British National Corpus elnevezésű kutatás, melynek során közel tíz éves időszakon át vizsgálták például újságcikkeken, tévéműsorokon, magnóra vett előadásokon, utcai párbeszédeken stb. keresztül, hogy az egyes angol kifejezések milyen gyakran fordulnak elő. Ebből összeállítottak egy szólistát gyakoriság szerinti sorrendben, ami a százmilliós adatbázisból azt a mintegy 6500 szót tartalmazta, amelyek gyakoriságuk miatt a mindennapi életben való használat szempontjából a leghasznosabbak.

Hazánkban is kaphatók olyan egynyelvű szótárak, amelyek az említett kutatás alapján készült. E szótárak értékét az adja, hogy a bennük előforduló szócikkek meghatározásainak megértéséhez elegendő 2-3 ezer kifejezést ismerni, és ezáltal további több tízezer kifejezést lehet megtanulni, ­s nem kell magyar-angol szótárban bogarászni ahhoz, hogy az új szót magyarázó szavakat is megértsük.

Legyen a szótárunk Longman, Cambridge, Macmillan, mindegyikkel jól járunk - főleg ha olyan kiadást veszünk, amelyik CD-rom-ot tartalmaz. A CD-rom a szavak kikeresését meggyorsítja és a helyes kiejtésben is
eligazít.

A szótározást azonban nem szabad túlzásba vinni. A folyamatos olvasás sokszor jobban segíti a megértést, mint amikor a tanuló minden mondatnál megáll és szinte minden új szót kikeres a szótárból. Ilyenkor nagyon értékes percek vesznek el és a nyelvtanuló fokozatosan mondhatni vészesen eltávolodik a tanulni vágyott idegen nyelvtől.

A helyes szótárhasználathoz időre és türelemre van szükség. Tisztában kell lenni a keresendő szó szófajával (főnév, ige stb.) hogy a megadott jelentések között valóban a megfelelőre találjunk rá. Számos szótanulási módszer van. Ezeket tanulmányaink során érdemes átgondolni, s ha kell, ne féljünk változtatni rajtuk. A szótár használatánál, csakúgy mint minden más tevékenységnél, a siker szorgalmas és céltudatos munkával érhető el.

Ha még nincs egynyelvű szótára, nyelviskolánkban 10 % kedvezménnyel vásárolhatja meg. A kiválasztásban kollégáink örömmel segítenek!